« Tagasi

Rapla Valla Külade ühendusel on uus juhatus

Fotol Janina Päädam, Maarika Riismaa,Lys-Maria Vare, Piret Laur ja Ülle Seervald. Foto autor Kairi Kaadu

Rapla Valla Külade ühendusel on alates aprillist 2024 uus juhatus. MTÜ põhikirja järgi  valitakse juhatus kolmeks aastaks. Juhatusse, mille tegevusaeg jääb ajavahemikku 2024 – 2027 kuulub täna viis liiget.

  • Ülle Seervald on Järvakandi Mõisa Küün OÜ aktiivne perenaine. 2017 aastast tegelenud põhiliselt sündmuste korraldamisega ja nende läbiviimisega. Lisaks kasvatab hobuseid, tutvustab lastele ja täiskasvanutele elu koos hobustega, tuues neid oodusele ja maaelule lähemale. Tegutseb ka MTÜ Purculi ridades. Näeb suurt vajadust suurendada külade koostööd Rapla vallaga. Leida ühine keel ja meelekindlus, et märgataks külades elavaid inimesi, nende muresid kuuldaks ja võetaks osa nende rõõmudest. „ Vaid koos suudame mägesid liigutada", on Ülle moto.
  • Maarika Riismaa on  pikaajalise vabatahtliku kogemusega külaliikumises osaleja. Kogemuste pagas jääb algselt keerulisse perioodi – taasiseseisvumise aega. 1992 aastal, otsides võimalusi maanoorte ühise vaba aja sisustamiseks, koolitamiseks ja välissuhete võimaldamiseks, astuti Põlliku ja Suurekivi külade noortega rahvusvahelise noorte ühingu Eesti 4H liikmeks. 1993 oli initsiatiivgrupi liige, kelle algatusel sai loodud Raplamaa Külade Liit. Sinna ajajärku jääb esimesel külade maapäeval osalemine 1996 ja kaasarääkimine külaelu katusorganisatsiooni MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant sünnile 1997. Vabatahtliku projektitöö on andnud ka meeskonna juhtimise kogemused.  Tänu ajaloo huvile on Maarika üheks Põlliku küla ajalooraamatu koostajaks, raamat „PÕLLIKU Jalutuskäik külatänaval" ilmus detsembris 2019. Armastab uusi väljakutseid. MTÜ Põlliku Külaseltsi liikmed  ja koduküla inimesi peab Maarika  suurepäraseks meeskonnaks projektide elluviimisel. Päritolult kohalik. Sünnikodu on Raplamaal, Põlliku külas Kääraku talu. MTÜ Rapla Valla Külade Ühendus juhatuse liige on aastast 2022.
  • Janina Päädam on Kabala kandi, Ummaru küla elanik ja külaelu eestvedaja. Janina toimetab kohalikus keraamika toas Kabala mõisas alates 2018. aastast - jagades oma oskusi ja kogemusi nii täiskasvanutele, kui ka lastele. Ta on aktiivne inimene, kes hoolib oma kodukandist, panustades igapäevaselt sellesse, et kodukandis oleks sõbralik ja turvaline elukeskkond. Talle on oluline, et piirkonna inimesi ühendaks ühtekuuluvustunne ja koostegemise rõõm. Janina on aiandushuviline, kellel on väga liigirohke koduaed ja orhideehuviline, omades kodus väga-väga erilisi orhideeliike. Janina jagab oma aiandusteadmisi meeleldi ka teiste huvilistega. Janinal on palju ideid, mida üheskoos ette võtta, tema peas on palju plaane ja mõtteid kuidas elu piirkonnas muuta atraktiivsemaks ja huvitavamaks. Ta kaasab oma plaanide teostamiseks kohalikke aktiivseid inimesi ja ühtse meeskonnana tehakse palju huvitavaid ja põnevaid tegevusi. Janina on aktiivne liige Kabala kandi külaelu eestvedavas MTÜ-s Kappeli külad. MTÜ Rapla Valla Külade Ühendus juhatuse liige on Janina  aastast 2021.
  • Lys-Maria Vare on silmapaistev aktivist Keo külas ja tubli külaürituste eestvedaja. Lys-Maria Vare on aktiivselt tegutsenud, et Keo külasse saaks kiirusepiirang 70, et lastel oleks katus pea kohal kui bussi ootavad. Teeme ära talgute, Jaanitule ja muude ürituste eestvedaja. Tegemist on toreda noore inimesega kes muretseb, et Keo külas elu käiks ja see on õnnestunud. Lys-Maria on uutele algatustele avatud ning valmis panustama Rapla valla külade elu edendamisse.
  • Piret Laur on Hagudi küla külavanem ja ta kindlaks eesmärgiks on Hagudi raba kaitse alla võtmine lõpule viia, et raba saaks 30 aastat kestnud ebamäärasest olekust ja staatusest välja ning kindla taastamiskava. Selleks on ta teinud koostööd kohaliku omavalitsuse, riigiametite ja teadlastega.  Piret peab väga oluliseks elukeskkonna hoidmist ja selleks elanike endi panustamist läbi teadlikkuse ning kaasatuse.

Peame ühenduses tähtsaks koostöö loomist erinevate osapooltega, külaesindajate kaasamist ja head suhtlust kohaliku omavalitsusega. Tegeleme kõige aktiivsemalt külaliikumist abistava teabe hankimise, korrastamise ja levitamisega. Soovime luua keskkonna, kus saame esile tuua kõik Rapla valla külad/alevikud, tähtsustada ja motiveerida vabatahtlikult tegutsevaid külavanemaid ning külaelu arengut edendavaid ühendusi.

Ootame oma ühendusega liituma kõiki külavanemaid (k.a. alevikuvanemad) ja põhikirjaliste punktide järgi külade/alevike arengule kaasaaitavaid ühendusi/seltsinguid.

Edasta meile oma kontaktid ka juhul, kui ei soovi liikmeks astuda.

Meeldivat koostööd soovides

Rapla Valla Külade Ühendus juhatus:
Maarika Riismaa (MTÜ Põlliku Külaselts)
Janina Päädam (Kappeli külad MTÜ juhatuse liige)
Piret Laur (Hagudi küla külavanem)
Lys-Maria Vare (Keo küla Selts MTÜ)
Ülle Seervald (Järvakandi Mõisa Küün)