« Tagasi

Rapla toidukapp on kogukondlik kapp, mille eesmärk on päästa söögikõlbulik toit prügikasti jõudmast ja viia see sööjani

Toidujagamine on vabatahtlik liikumine, mis päästab ja jagab ülejäänud toitu, võideldes toidu raiskamise vastu. Toidujagamise liikumise kaudu saavad eraisikud, kauplejad ja tootjad pakkuda või koguda toitu, mis muidu ära visataks.

Nii võivadki kõik viia kappi kodus üle jäävat toitu ning vabatahtlike abiga toimetab MTÜ Rapla Toiduringlus sinna üle jääva toidu poodidest ja toitlustusasutustest.

Toitu võtta võivad kapist samuti kõik, aga palun jätame ikka teistele ka!

Pahanduste vältimiseks valvab kappi turvakaamera.

2021. aastal Keskkonnaministeeriumi tellitud toidukao uuringust selgus, et Eestis tekib 167 000 tonni toidujäätmeid aastas. Toidujäätmetest poole ehk ligikaudu 84 000 tonni moodustab söömiskõlbulik, kuid raisku läinud toit ehk toidukadu. Kogu toidutarneahela jooksul Eestis raisatud toidu väärtus kokku on hinnanguliselt 164 miljonit eurot aastas. Kestliku arengu eesmärk on vähendada 2030. aastaks jaekaubanduse ja tarbijate tekitatud toidujäätmeid poole võrra elaniku kohta.  ELi jäätmedirektiivis kutsutakse liikmesriike ja nende kodanikke üles vähendama toidujäätmete teket esmatootmisest kuni tarnimiseni, vähendama jäätmete teket kodumajapidamistes ning propageerima toiduannetust.

Päikesepaneelidega toiduringluskapid on arendanud ning paigaldanud kogukondlik algatus Roheline Vald MTÜ, mis töötab välja ja viib ellu kestliku arenguga seotud projekte. Päikeseenergial toimivate toiduringluskappide võrgustikus on hetkel 12 kappi üle Eesti. Raplas aitasid kapi ehituse maksumuse katta: Harviker, HEPA, Mivo Ehitus, Rapla Vallavalitsus ning Sunly City.

Loomulikult ootame ka oma ridadesse vabatahtlikke, kes mõtlevad ja astuvad sama sammu nagu meie! 

Edithe Kase
Tel 5365 8301