« Tagasi

Lippude õnnistamine Rapla kirikus

Olete oodatud 3. märtsil kell 13.30 Rapla kirikusse

Rapla valla lipu õnnistamisele!

Tseremooniale on oodatud ka need, kes soovivad õnnistust oma kodu sinimustvalgele lipule või nt külalipule. Et saaksime ürituse paremini planeerida, palun andke oma osalemissoovist märku veebruari lõpuni, registreerides end siin.


Rapla Vallavolikogu kinnitas 26. aprilli 2018 istungil Rapla valla sümboliteks sümboolika konkursile laekunud Priit Herodese kavandi „Juurte juurde". Lipu värvid on roheline ja valge. Roheline värvus tähistab loodust ja lootust, elu võitu ning häid tegusid; valge tarkust, ustavust ja vaimuvalgust. Rapla valla lipp on heraldiline vapilipp: neljastatud rohelisel ja valgel lipukangal on vastasvärvides pügalrist.

Rapla Vallavolikogu kultuurikomisjoni liige Valter Uusberg selgitas kavandi „Juurte juurde" eelistust. 

Visuaalses kultuuris tekib ikka olukordi, kui kõrvutuvad kaks võrdväärset lähenemist – reaalsusest lähtuv ja abstraktne. Rahvale meeldib loomulikult realistlikum. Siin mõned põhjendused, miks eelistada abstraktsemat.

1. Ühinenud Rapla vald on uus moodustis. Ühise identiteedi (mis on alati kokkuleppeline) kujundamist tasuks alustada võimalikult puhtalt lehelt. Põhimõtteks võiks olla, et uus identiteet kujuneb ajalooliste keskuste (Juuru, Kaiu, Raikküla, Rapla) identiteetide ja ideede summana (milles ükski liidetav ei domineeri teiste üle) või nende ülesena.

2. Uue ja värske graafilise identiteedi loomisel pakub „Juurte juurde" just „puhta lehe" võimalust, kuna on vaba tuttavate objektide kujutamisest. Ainsa kujundina on kasutusel pügalrist ehk kaheksakand. See on iidne, energeetiliselt laetud märk, mis moodustub mitme lihtsa sümboli kohakuti asetamisega.

Sellise märgi laiale avalikkusele vastuvõetavaks tegemine on teadlik tegevus, mis ei tohiks piirduda vaid sümboolika formaalse kehtestamisega. Ahvatlev on märgi programm („Juurte juurde") ja sellest lähtuvad võimalikud tõlgendused-tegevused. Neisse mahuks nii pärimuslikkust, innovaatilisust, individuaalsust ja kollektiivsust, näitena võib öelda, et märk sobib nii kirikumuusika kui rockmuusika festivalile. Tasub märgata, kuidas „Juurte juurde" jooned ja pinnad fokusseerivad nii vapil kui lipul välja keskme. See kese ei asu ainult Raplas. Võib kujutleda valla iidsete keskuste vahel liikuvat „Valla Vapi Päeva", mis iga paari aasta tagant võimendab valla keskuseks mistahes
kandi.

pügalristi moodustumise skeem