« Tagasi

Rapla linnas Veetorni tn 17 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati 5. detsembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus Rapla linnas Veetorni tn 17 maaüksusele (katastritunnus 67001:005:0380) üksikelamu kavandamiseks. 29. jaanuaril 2024 täiendati taotlust kavandatava hoone eskiisiga. Kavandatakse ühekorruselist lamekatusega üksikelamut ehitisealuse pinnaga u 202 m². Maaüksus kuulub detailplaneeringu koostamise kohustusega alale, mille juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Ehitusõiguse andmiseks on tarvis korraldada avatud menetlus.

Info avaldati valla infolehe "Rapla Teataja" veebruarinumbris ja valla veebilehel. Eelnõu avalik väljapanek kestab kuni 8. märtsini 2024. Avaliku väljapaneku jooksul on oodatud arvamused ja ettepanekud eelnõule.

asendiplaan

► Taotlus

► Projekteerimistingimuste eelnõu