« Tagasi

Kokkuvõte Rapla Vallavolikogu 31. jaanuari 2024 istungist

Istungil osales esimest korda volikogu liikmena Kaidi Kornak, kes on volikogust tagasiastunud Meelis Mägi asendusliige.

  • Informatsiooni korras käsitleti loa saamist Marina Minerals OÜga kompromissi sõlmimise läbirääkimisteks Iira uuringuruumi geoloogilise uuringu keeldumise otsusele. Volikogu ei nõustunud minema kompromissläbirääkimistele.
  • Viidi läbi Rapla valla 2024. a eelarve I lugemine.
  • Otsustati võõrandada otsustuskorras Kaius Maisimäe tee jagamisel tekkiv kinnisasi.
  • Otsustati anda 34 aastaks Sihtasutuse Rapla Spordirajatised kasutusse Raplas asuv Vesiroosi tervisepark.
  • Otsustati maksta Rapla Vallavalitsuse liikmetele ametiasutuse teenistujatena lisatasu ajutiste või ühekordsete teenistusülesannete, mida ei ole sätestatud ametniku ametijuhendis, täitmise eest.
  • Saadi ülevaade revisjonikomisjoni 2023. aasta tööst.

Ülekanne istungist: