« Tagasi

AS Rapla Vesi teated

Kastmisveest

AS Rapla Vesi teavitab, et alates 01.01.2024 ei rakendata enam kastmisvee eraldi mõõtmist ja läbi selle kanalisatsiooni arvete vähendamist mõõdetud kastmisvee võrra.

Kastmisvee eraldi mõõtmist ei rakendata enam, kuna viimaste aastate põuastel perioodidel on saanud probleemiks suur veekasutus, mis tekitab probleeme veevarustuse sh tuletõrjevee tagamisel. Vett tarbitakse rohkem, kui veetöötlusjaam on võimeline puhastatud joogivett tootma. Olukorra leevendamiseks lõpetab AS Rapla Vesi võimaluse tasuda kastmisvee arvesti alusel ainult vee eest, mis teeb kastmise tarbijatele kulukamaks ja seeläbi loodetavasti vähendab puhastatud joogivee kasutamist suurtes kogustes muru kastmiseks.

 

Liitumine

2023. aastal rajati Heina, Kasteheina ja Lille tänavale vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Käesolevaks hetkeks on torustike ehitustööd lõpetatud ja on võimalik liituda rajatud ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga.

Liitumiseks tuleb ASile Rapla Vesi esitada liitumistaotlus, mille leiab ettevõtte kodulehelt: https://rv.ee/kliendile/blanketid/. Pärast taotluse esitamist väljastatakse liitujale kuni 30 päeva jooksul kinnistusisese veetorustiku ja/või kanalisatsioonitorustiku rajamiseks tehnilised tingimused.

 

Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge AS Rapla Vesi poole tel 489 4374 või saatke küsimused e-posti aadressil rapla.vesi@rv.ee