« Tagasi

Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvooru infotund

Siseministeerium on avamas kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvooru, mis annab täiendava võimaluse tõsta elanikkonnakaitse taset kohalikul tasandil.

Innovatsioonifondist toetatakse kogukondade elanikkonnakaitse arutelude korraldamist, vajaduste väljaselgitamiseks ja elluviimiseks plaani koostamist, plaani ühist elluviimist KOV ja kogukonna, seltside või MTÜ-de abil või teenuste tellimist ja inventari soetamist. Näiteks võib fondist küsida toetust kriisimeeskondade ja -rollide plaani koostamiseks, evuakuatsioonikohtade korrastamiseks, seltsimaja varugeneraatori soetamiseks jne.

Taotlusvooru kogueelarve 2023. aastal on 875 000 eurot ning see avatakse kasutamiseks kohaliku omavalitsuse põhiselt. Iga kohaliku omavalitsuse kohta on määratud maksimaalne toetussumma, mille piires on mittetulundusühingutel (MTÜ) ja/või seltsingutel võimalus taotlusi esitada.

Kutsun teid ja teie meeskondi taotlusvooru tutvustavale veebiseminarile, mis toimub 22. mail 2023. a kell 13.00-14.20. Veebiseminaril selgitatakse toetuse saamise portsessi ja vastatakse taotluse esitamisega seotud küsimustele.

Palun veebiseminaril osalemiseks registreerida hiljemalt 21. mail SIIN. Osalejatele saadetakse MS Teamsi link pärast registreerumist.

Veebiseminari kutset olete lahkelt kutsutud jagama asjakohaste vabaühenduste, kogukondade jt-ga, kelle elanikkonnakaitse taset tõstate ja kes taotlusvoorust huvituvad.


Helen Hints
Rapla Vallavalitsus
kultuuri- ja noorsootööspetsialist