28.05.24

Teenused lapsele ja lastega perele Raplas ning teenuseosutajad

Nõustamine

Sotsiaalnõustamine

 

Valla lastekaitsespetsialist ja sotsiaaltööspetsialist nõustavad vallaelanikke kõigis lapsi ja peresid puudutavates küsimustes. Vajadusel suunab lastekaitsespetsialist pere edasi muu spetsialisti juurde.

Ööpäevaringne sotsiaalnõustamine ja kriisinõustamine eesti ja vene keeles Lasteabi telefonil 11 6111; www.lasteabi.ee

Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia:

Rapla Maakonna Psühholoogiateenistus MTÜ

Erapolikliinik Praxis Rapla Noorte Nõukoda MTÜ

Eesti Pereteraapia Keskuse Rapla töötaja Erika Kundla

Naiste Tugikeskus Raplamaal

Rapla Ohvriabikeskus

SA Rapla Haigla rehabilitatsioonimeeskond

SA Innove Raplamaa Rajaleidja Keskus

Perelepitus ja koolilepitus

Eesti Lepitajate Ühingu perelepitaja Liivia Vacht

Riiklik teenus - perelepitus

Lepitus
Rapla Ohvriabikeskus

Karjääriteenused ja õppenõustamisteenused

SA Innove Raplamaa Rajaleidja keskus

Noorte tugila

Õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noortele www.tugila.ee

Juriidiline nõustamine

Tallinnas Lastekaitse Liidu büroos (Tallinn, Endla 6-18, registreerida telefonil 631 1128)

Naiste Tugikeskus Raplamaal

Lapsehoiuteenus
OÜ Ridiradiralla

Rapla Lapsehoid www.raplalastehoid.ee

OÜ Sinilinnu lastehoid (Rapla Vahtra 8, 5200927; info@holopoint.ee )

Muusikateraapia - Margit Sarri, tel 5660 5339

Raske või sügava puudega laste tugiteenused:

Lapsehoid, tugiisikuteenus, transporditeenus - OÜ Ridiradiralla

Eluasemeteenus: sotsiaalpinnad, kriisipind, puudega isiku elukoha kohandamine

Korraldab Rapla Vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist, rapla@rapla.ee),

Rapla Hooldekeskus (Rapla, Kuusiku tee 5, tel 4890525, rhkeskus@rapla.ee )

Turvakoduteenus

MTÜ Eluliin www.eluliin.ee

Invatranspordi teenus

Kasutamist korraldab Rapla Hooldekeskus www.rhkeskus.ee

Rehabilitatsiooniteenused

SA Raplamaa Haigla rehabilitatsioonimeeskond

Proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmine

Sotsiaalkindlustusameti Rapla büroo www.sotsiaalkindlustusamet.ee (Rapla, Tallinna mnt 14, tel 16106)

OÜ Invaru www.invaru.ee  (Rapla, Tallinna mnt 29, tel 4857914, rapla@invaru.ee )

OÜ Jalg ja Tald, jalgtald.eu

Mitmesugust abi lastega peredele vahendavad

Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus, raplamaa.lasterikkad@gmail.com

Rapla Vabakogudus, www.raplakogudus.ee

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI
4.11.21
 heaolu kolmnurk