11.01.24

Regionaalarengu Fondi logo

Regionaalarengu Fondist rahastatud projektid Rapla vallas

  • Rapla linna avaliku ruumi edendamise II etapp 

Projekti abikõlblikuse periood: 01.09.2021 - 31.12.2023
Projekti toimumise asukoht: Rapla linn, Eesti.

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine).
 

03. novembril 2021 tegi Riigi Tugiteenuste Keskus otsuse, millega toetatakse läbi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi projekti „Rapla linna avaliku ruumi edendamise II etapp". Toetuse suuruseks oli 1 149 800,35 eurot (osakaal kuni 80% abikõlblikest kuludest). Toetuse saajaks on Rapla Vallavalitsus. Kogukulu ehitustöödele ja kaasnevatele kuludele (projekteerimistööd, elektriliitumised, väljaku väikevahendite hankimine, omaniku järelevalvekulud jms.) suurus oli  2 063 540 eurot. Rapla Vallavalitsuse omafinantseeringuks kujunes kokku 913 740 eurot.

 

Varasemalt on koostatud juba Rapla linna keskosa kohta detailplaneering (vastu võetud 12.06.2017), mille aluseks on Rapla keskväljaku ja linnaruumi kohta korraldatud 2015. aasta arhitektuurivõistluse võidutöö „Holly". Võistlus toimus EV100 arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum" raames. Läbi viidud ehitustööde aluseks on Inseneribüroo Urmas Nugin ehitusprojekt "Rapla Keskväljaku II etapi ehitusprojekt". 

Rapla keskväljaku II etapi ehitustööde teostajaks oli OÜ RTS Infra Eesti ning omaniku järelevalvet teostas Tarindiprof OÜ.

Projekti eesmärgiks on Rapla keskosa toimimine ühtse linnasüdamena ehk luua võimalikult mitmekesine ja avalikult kasutatav ruumilahendus. Oluline osa on turukaubandusel - sinna on rajatud nii müügikioskid, letipinnad vabas õhus müügiks kui võimalus autost müügiks. Lisaks on uuel väljakul väikelasteala (mängulinnak), kohvikuala ning interaktiivne mänguseade MEMO, mis arendab kehalist aktiivsust, taktikat, loogilist mõtlemist, edendab loovust, tegeleb meeskonnamängudega ja arendab reageerimisvõimet. Puuteekraane hindavad noored ja lapsed põlvkonna lahutamatu osana. Interaktiivne seade ühendab endas kõige lõbusamad video- ja välimänge, pakkudes matemaatikaülesandeid (keerulised edukate ülesannetega), värvi- ja mälu arendamise mänge.
Korrastatud  Rapla linnasüdamega soovitakse luua soodsad tingimused keskväljaku vahetus naabruses ettevõtluskeskkonnale ning avaliku linnaruumi edaspidiseks arenemiseks.
 

Projekti toetatakse Euroopa Liidu 2014–2020 perioodi Regionaalarengu Fondi vahenditest. 

 

Toimetaja: HEITI VAHTRA