30.11.22

Noortekeskused ja -toad Rapla vallas

Rapla vallas toimus 2019 aastal noortekeskuste kokkuliitumine, mis tähendab, et täna on Rapla vallas üks noortekeskus ja selle alla kuulub 7 noortetuba – Kaius, Juurus, Alus, Kuusikul, Kabalas, Purkus ja Raikkülas.

Meil töötab 6 noorsootöötajat Merike Rego, Leela Ehasalu, Kadri Brecher, Virve Pärn, Gerli Üksaar, Raigo Saariste ja juhataja Geio Rüütalu. Kõik töötajad on saanud väljaõppe esmaabis, omavad laagrikasvataja osakutset, omandanud noorsootöö hariduse või noorsootöötaja pädevused.

 

Noortekeskus on noorsootöö põhimõtetest lähtuv asutus. Meie eesmärgiks on toetada noore mitmekülgset arengut.

Lähtume järgmistest põhimõtetest:

1) noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
2) tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;
3) noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
4) noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
5) noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.

 

Noortekeskusesse/tubadesse on oodatud kõik 7-26 aastased noored. Võimalus mängida lauamänge, playstationit, pinksi, lauajalgpalli, meisterdada, teha käelisi tegevusi ja kokata. Toimub erinevaid sündmusi, kultuuri- ja teemaüritusi ja väljasõite.

Kasutame külastajate registreerimiseks ja statistika tegemiseks logiraamatut. https://ank.ee/noorsootoo/noortekeskuste-logiraamat/

 

Korraldame iga aastast valla õpilasmalevat https://rapla.ee/opilasmalev

 

Noortekeskuse all toimuvad erinevad huviringid, mis on noortele tasuta. Aastal 2022 toimuvad huviringid: ujumine, saalihoki, keraamika, lauatennis, poisteklubi ja parkour. Noortekeskus kasutab Rapla valla huviharidusregistrit, kus saab infot ringide toimumise ja registreerimise kohta!

https://rapla.huviregister.ee/

 

Noortekeskuse/tubade ruume on võimalik rentida sünnipäevadeks. Täpsemat infot saab aadressil juhataja@raplanoortekeskus.ee

 

 

Rapla noortekeskus: Tallinna mnt 17, Rapla

Avatud: E – R 14.00 – 19.00

Noorsootöötajad Katre Koit ja Merike Rego, tel 5301 2678

 

Alu noortetuba: Keskuse tee 2, Alu

Avatud: E 15.00 – 19.00
             T 14.00 – 19.00
             K 15.00 – 19.00
             N 14.00 – 19.00

Noorsootöötaja Virve Pärn, tel: 5564 0111

 

Kuusiku noortetuba: Mõisaalle 3, Kuusiku

Avatud: E, K 14.00 – 20.00 

              T 16.00-20.00

Noorsootöötaja Raigo Saariste, tel: 516 9229

 

Juuru noortetuba: Tallinna mnt 27, Juuru

Avatud: E – R 14.00 – 19.00

Noorsootöötaja Leela Ehasalu, tel: 5699 7407

 

Kaiu noortetuba: Kasvandu tee 17, Kaiu

tegevust hetkel ei toimu.

 

Kabala noortetuba: Kabala küla, Kabala kool

Avatud: E, K 15.00 – 19.00

              T noorte saviring ja filmiring

              R 16.00 – 18.00 Kabala spordimaja saalis

Noorsootöötaja Maris Rätsep, tel: 5590 9398

 

Purku noortetuba: Purku koolimaja, Purku küla

Avatud: N 16.00-19.00

Noorsootöötaja Maris Rätsep, tel: 5590 9398

 

Raikküla noortetuba: Raikküla

Hetkel tegevust ei toimu!

 

Rapla Valla Avatud Noortekeskuse juhataja: Geio Rüütalu, tel: 58049470, juhataja@raplanoortekeskus.ee

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI