25.04.24

Noortekeskused ja -toad Rapla vallas

Rapla vallas toimus 2019 aastal noortekeskuste kokkuliitumine, mis tähendab, et täna on Rapla vallas üks noortekeskus ja selle alla kuulub 7 noortetuba – Kaius, Juurus, Alus, Kuusikul, Kabalas, Purkus ja Raikkülas.
Meil töötab 8 noorsootöötajat Merike Rego, Leela Ehasalu, Katre Koit, Virve Pärn, Gerli Üksaar, Maris Rätsep, Kaidy Soovik, Raigo Saariste ja juhataja Geio Rüütalu. Kõik töötajad on saanud väljaõppe esmaabis, omavad laagrikasvataja osakutset, omandanud noorsootöö hariduse või noorsootöötaja pädevused.

Noortekeskus on noorsootöö põhimõtetest lähtuv asutus. Meie eesmärgiks on toetada noore mitmekülgset arengut.
Lähtume järgmistest põhimõtetest:
1) noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
2) tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;
3) noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
4) noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
5) noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.

Noortekeskusesse/tubadesse on oodatud kõik 7-26 aastased noored. Võimalus mängida lauamänge, playstationit, pinksi, lauajalgpalli, meisterdada, teha käelisi tegevusi ja kokata. Toimub erinevaid sündmusi, kultuuri- ja teemaüritusi, väljasõite ja projekte.

Kasutame külastajate registreerimiseks ja statistika tegemiseks logiraamatut. https://ank.ee/noorsootoo/noortekeskuste-logiraamat/

Korraldame iga aastast valla õpilasmalevat https://rapla.ee/opilasmalev

Noortekeskuse all toimuvad erinevad huviringid, mis on noortele tasuta: karmoska, lauatennis, keraamika, kunstiring. Noortekeskus kasutab Rapla valla huviharidusregistrit, kus saab infot ringide toimumise ja registreerimise kohta!
https://rapla.huviregister.ee/

Noortekeskuse/tubade ruume on võimalik rentida sünnipäevadeks. Täpsemat infot saab aadressil juhataja@raplanoortekeskus.ee.


Rapla noortekeskus: Tallinna mnt 17, Rapla
Avatud: E – R 14.00 – 19.00
Noorsootöötajad Katre Koit, tel 56944520 ja Merike Rego, tel 5301 2678

Alu noortetuba: Keskuse tee 2, Alu
Avatud:
E 15.00 – 19.00
T 14.00 – 19.00
K 15.00 – 19.00
N 14.00 – 19.00
Noorsootöötaja Virve Pärn, tel: 5564 0111

Kuusiku noortetuba: Mõisaalle 3, Kuusiku
Avatud:
E, K 14.00 – 20.00
T 16.00-20.00
Noorsootöötaja Raigo Saariste, tel: 516 9229

Juuru noortetuba: Tallinna mnt 27, Juuru
Avatud: E – R 14.00 – 19.00
Noorsootöötaja Leela Ehasalu, tel: 5699 7407

Kaiu noortetuba: Kasvandu tee 17, Kaiu
Avatud: T, K, N 13.00-19.00
Noorsootöötaja Kaidy Soovik, tel 53094261

Kabala noortetuba: Kabala küla, Kabala kool
Avatud:
E, K 15.00 – 19.00
R 16.00 – 18.00 Kabala spordimaja saalis
Noorsootöötajad Maris Rätsep, tel: 5590 9398

Purku noortetuba: Purku koolimaja, Purku küla
Avatud: N 16.00-19.00
Noorsootöötajad Maris Rätsep, tel: 5590 9398

Raikküla noortetuba: Raikküla
Avatud: T ja N 15.00-19.00,
Noorsootöötaja Gerli Üksaar, tel 55909398

Rapla Valla Avatud Noortekeskuse juhataja: Geio Rüütalu, tel: 58049470, juhataja@raplanoortekeskus.ee

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI