10.12.21

Lapsehoiuteenus

 

Teenust on õigus saada raske või sügava puudega last kasvataval isikul täiendavalt hoolduskoormuse vähendamiseks.

Lapsehoiuteenuse vahendeid võib kasutada:

1) Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osutamiseks;

2) raske ja sügava puudega lapsele või tema perele määratud tugiisikuteenuse eest tasumiseks;

3) puudega lapse perele sotsiaalse ja psühholoogilise nõustamisteenuse hüvitamiseks;

4) puudega lapse perele lapse puudest tulenevate erioskuste koolituseks;

5) puudega lapse eluaseme lapse igapäevaelu vajaduste kohandamise kulude katteks;

6) puudega lapse ravi-, rehabilitatsiooni- või haridusasutusse ametiasutuse osutatava transporditeenuse kulu katmiseks;

7) puudega lapsele koostatud rehabilitatsiooniplaanis soovitatud teenuste osutamise korraldamise või osutamise kulu katmiseks;

8) abivahendite soetamiseks

9) puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks projektide omaosaluse tasumiseks.

 

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada sotsiaalabi taotlus vähemalt kümme tööpäeva enne teenuse vajadust. Taotluse saab esitada e-kirja teel rapla@rapla.ee

 

Lapsehoiuteenuse osutamiseks sõlmitakse valla, teenust saava isiku ja teenuse osutajaga haldusleping, milles määratakse lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused, milleks on vähemalt teenuse osutamise aeg, maht tundides ja teenuse osutamise koht.

Rapla vallas pakuvad puuetega laste lapsehoiuteenust Ridiradiralla OÜ, Rapla Lastehoid ja Sinilinnu Lastehoid.

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI
9.07.24

Hea teada!

♦ ♦ ♦

Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Loe täpsemalt siit.

♦ ♦ ♦

Ohvriabi logo

♦ ♦ ♦

bänner omastehoolduse lehele

 

♦ ♦ ♦

Koduandur - meelerahu Sulle ja Sinu lähedasele!bänner koduanduri lehele

♦ ♦ ♦

logo

Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Rapla vallas leiate SIIT

♦ ♦ ♦

 

bänner eludementsusega.ee lehele

 

naiste tugikeskus

 

 

plakat

 

MEDI Häirenuputeenus

Medi häirenuputeenuse toimimise põhimõte on lihtsalt arusaadav - kui juhtub õnnetus või terviserike, saate nupuvajutusega kutsuda abi.

Abi pakuvad teile teie lähedased ja saate soovil kutsuda endale appi ka kiirabi, päästeameti või politsei.

Häirenuputeenus pakub kindlustunnet nii teile kui ka teie kõigile lähedastele – abi on alati ühe nupuvajutuse kaugusel!

MEDI nõuandeliin: +372 661 8181 | e-post: info@medi.ee;  www.medi.ee

pilt häirenupust

 

 

Abitaja - suhtlemis- ja nõustamisteenus üksikutele eakatele ja erivajadustega inimestele
Abitaja logo

vaimse tervise nõustamise plakat

bänner töömaja lehele