KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Uuetoa, Iira

Rapla Vallavolikogu 29.05.2008 otsusega nr 35 kehtestati Uuetoa detailplaneering.

 Seletuskiri

 Põhijoonis (6 MB .pdf)