KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Tõnise, Röa

Rapla Vallavolikogu 28. aprilli 2005 otsusega nr 25 kehtestati Röa külas Tõnise kinnistu (katastritunnus 66903:002:0044) detailplaneering.

► Seletuskiri

► Põhijoonis