KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Rapla-ääre, Uusküla

Rapla Vallavolikogu 25.01.2007 otsusega nr 8 kehtestati Rapla-ääre detailplaneering, millega nähti ca 2,3 ha suurusel planeeringualal ette 11 krundi moodustamine ja 8 üksikelamu püstitamine.

► Tugiplaan

► Detailplaneeringu põhijoonis

► Detailplaneeringu seletuskiri

► Kooskõlastuste koondtabel