KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

Kehtestatud detailplaneeringud 8. detsembri 2023 seisuga:

► Tabel .xlsx

► Tabel .pdf

 

« Tagasi

Põhjakeskus

Rapla Vallavolikogu 25.08.2011 otsusega nr 80  kehtestati Rapla valla üldplaneeringut järgiv Põhjakeskuse detailplaneering Rapla linnas paiknevatel Tallinna mnt 2A (katastritunnus 67001:001:0040) ja Tallinna mnt 2C (katastritunnus 67001:001:0370) ning Uuskülas paiknevatel Tallinna mnt 2D (katastritunnus 67904:001:1100), Tallinna mnt 2E (katastritunnus 67904:001:1111), Kagu tn 1 (katastritunnus 66904:001:0196), Kagu tn 2 (katastritunnus 66904:001:0195), Kagu tn 4 (katastritunnus 66904:001:0197) ja Risti tn 3 (katastritunnus 66904:001:0193) maaüksustel ning maaüksustega külgnevatel Suve tänava, Risti tänava, Tallinn-Rapla-Türi tee ja Alu tee maa-alal. Detailplaneeringu eesmärk on kaubanduskeskuse rajamiseks vajalike tingimuste sätestamine.

► Detailplaneeringu seletuskiri (2 MB .pdf)

► Detailplaneeringu põhijoonis (2 MB .pdf)

► Tehnovõrkude joonis (2 MB .pdf)

► Tugiplaan (.pdf)

 

Põhjakeskuse detailplaneeringut on projekteerimistingimustega täpsustatud.