KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Muuseumi 1, Juuru alevik

Juuru Vallavolikogu 17. juuni 2004 algatati ja 21. aprilli 2005 otsusega nr 127 kehtestati Juuru alevikus asuva Mahtra Talurahvamuuseumi kinnistu maatükile detailplaneering, mille eesmärk oli muuseumi krundile täiendava ehitusõiguse määramine, pargi rajamine ning liikluskorralduse planeerimine.

► Tugiplaan (.dwg)

► Põhijoonis (.dwg)