KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Möldri, Seli (2010)

Rapla Vallavolikogu 25. veebruari 2010 otsusega nr 21 kehtestati Seli külas asuva Möldri kinnistu (katastritunnus 66903:002:1201) üldplaneeringut muutev detailplaneering. Planeeringuga nähti ette tingimused kolme täiendava üksikelamu püstitaminseks.

► Seletuskiri

► Põhijoonis