KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Lõuna 4, Rapla linn

Lõuna tn 4 detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva elamumaa jagamine kaheks elamukrundiks ja juurdepääsutee määramine Lõuna tänavalt, samuti planeeringuala ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Detailplaneeringut on täpsustatud 2016. aastal projekteerimistingimustega (Lõuna tn 8 projekteerimistingimuste menetlus). 

► Detailplaneeringu kausta väljavõte (8,5 MB .pdf)