KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Linda ja Tuuslari tänavate detailplaneering

Linda ja Tuuslari tänava ning sellega piirneva maa-ala detailplaneering kehtestati Rapla Vallavolikogu 26.01.2006 otsusega nr 8. Planeeringu eesmärgiks oli Rapla linnas Loo tänava, Kalda tänava, Olevi tänava ja Tallinna maantee vahelisele maa-alale Linda ja Tuuslari tänava teemaa määramine ning nendega piirnevate maade kinnistuteks jaotamine, kinnistutele hoonestusõiguse seadmine ja Olevi tänava pikendusele sotsiaalmaa maaüksuse kavandamine spordiväljaku tarbeks.

► Seletuskiri (.doc)

► Põhijoonis (3 MB .pdf)