KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Laiavälja, Ülejõe

Rapla Vallavolikogu 19. detsembri 2013 otsusega nr 66 kehtestati Laiamäe, Laiamäe I, Laiamäe II ja Laiavälja I maaüksuste detailplaneering (edaspidi Laiavälja detailplaneering). Detailplaneeringu eesmärk on puhkeala ja tehisveekogu kavandamine.

► Seletuskiri, menetlusdokumendid jm tekstiosa

► Põhijoonis

 

Rapla Vallavoliku 25. mai 2023 otsusega nr 29 tunnistati detailplaneering Peetrimetsa maaüksuse osas kehtetuks.

► vt ka kehtetuks tunnistamise menetlus