KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kuusiku tee 4a, Rapla (2007)

Rapla Vallavolikogu 22.02.2007 otsusega nr 19 kehtestati Rapla linna Kuusiku tee 4a kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga nähti ette äripindadega kortermaja püstitamine planeeringualal ja sätestati ehitusõigus. Kavandatav kolmekorruseline kortermaja mahutab esimesel korrusel kuni 400 m2 äripinda (kauplus ja büroo) ning kahel ülemisel korrusel kokku kuni 15 korterit.

2020. aastal on samale planeeringualale kehtestatud uus detailplaneering, millega sisuliselt on varasem detailplaneering kogu ulatuses muutunud kehtetuks.

► Detailplaneeringu seletuskiri (.pdf)

► Detailplaneeringu põhijoonis (.pdf)

► Kehtestamise otsus

 

Seonduv ehitusprojekt: Kuusiku tee rekonstrueerimisprojekt (Reaalprojekt töö nr P14051).