KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kuusiku tee 11, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega nr 55 kehtestati Rapla linnas asuva Kuusiku tee 11  (katastritunnus 67001:005:0150) ja sellega piirneva ala detailplaneering.

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 93 tunnistati Kuusiku tee 11 detailplaneering osaliselt kehtetuks. Planeering tunnistati kehtetuks ajutiste kruntide moodustamise osas ja osalise kehtetuks tunnistamise eesmärk oli hõlbustada detailplaneeringu elluviimist.

Vt ka osalise kehtetuks tunnistamise menetlus

 

► Detailplaneeringu kaust (39 MB .pdf)