KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kopramäe, Sulupere

Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestati Sulupere külas Kopramäe detailplaneering eesmärgiga määratleda üksikelamuala ehitusõigus.

► Detailplaneering (1,6 MB .pdf)