KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kopramäe, Sulupere

Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestati Sulupere külas Kopramäe detailplaneering eesmärgiga määratleda üksikelamuala ehitusõigus.

► Detailplaneering (1,6 MB .pdf)

 

Rapla Vallavolikogu 31. augusti 2023 otsusega nr 53 algatati Nurgasalu detailplaneeringu koostamine, millega on tehtud ettepanek muuta Kopramäe detailplaneeringu lahendust Kopramäe tn 1 maaüksuse osas.

 

Esitatud on ettepanek tunnistada Kopramäe detailplaneering kehtetuks Kopramäe tn 8 maaüksuse osas. Menetluse materjalid on valla veebilehel.