KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Koguduse ja Saula, Uusküla

Rapla Vallavolikogu 26.03.2009 otsusega nr 21 kehtestati Uuskülas asuvate Koguduse ja Saula kinnistute detailplaneering. Koguduse kinnistule kavandati äri- ja tootmishooned, Saula kinnistu põhjaossa nähti ette kaks ärimaa krunti ning Sõnajala tee äärde väikeelamukrundid.

Koguduse ja Saula detailplaneeringu osaliseks muutmiseks algatati 2021. aastal Saula detailplaneering.

Detailplaneeringut on korduvalt täpsustatud projekteerimistingimustega.

► Detailplaneeringu seletuskiri

► Kooskõlastuste koondtabel

► Detailplaneeringu põhijoonis (24 MB .pdf)