KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

Kehtestatud detailplaneeringud 8. detsembri 2023 seisuga:

► Tabel .xlsx

► Tabel .pdf

 

« Tagasi

Kodu tn 19, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 30. oktoobri 2014 otsusega nr 41 kehtestati Rapla valla üldplaneeringut järgiv detailplaneering Kodu tn 13 (katastritunnus 67001:002:1070, 100%  elamumaa, pindala 452m²), Kodu tn 15 (katastritunnus 67001:002:1080, 100% elamumaa, pindala 549m²), Kodu tn 17 (katastritunnus 67001:002:1090, 100% elamumaa, pindala 553m²), Kodu tn 19 (katastritunnus 67001:002:1100, 100% elamumaa, pindala 690m²) kinnistutel ja nendega piirneval Kodu tänava maa-alal. Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste määratlemine ühe elamuansambli rajamiseks kinnitute liitmise tulemusena moodustatavale krundile.

► Seletuskiri

► Põhijoonis

► Detailplaneeringu tehnovarustuse joonise väljavõte