KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kalda 21, 35, 37, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 7 kehtestati Kalda tn 21, 35 ja 37 kinnistute detailplaneering, mille eesmärk oli kruntide liitmine ja üksikelamu ning majandushoone ehitusõiguse määramine.

 Detailplaneeringu põhijoonis