KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kevade 2, Rapla linn

Valla üldplaneeringujärgse ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbe muutmiseks elamumaa sihtotstarbeks ning tingimuste loomiseks kahe üksikelamu püstitamiseks kehtestati volikogu 25. veebruari 2010 otsusega Kevade tn 2 detailplaneering.

► Seletuskiri

► Põhijoonis