KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Karjamardi, Tuti

Rapla Vallavolikogu 27.12.2007 otsusega nr 88 kehtestati Tuti külas asuva Karjamardi maaüksuse (katastritunnus 66904:003:1192) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine 18 üksikelamust koosneva asumi rajamiseks.

► Menetlusdokumendid ja seletuskiri (5,2 MB .pdf)

► Põhijoonis (1,3 MB .pdf)