KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kangrusöödi

Rapla Vallavolikogu 26.01.2012 otsusega nr 2 kehtestati Hagudi alevikus Kangrusöödi detailplaneering, millega sätestati tingimused 7 uue üksikelamu püstitamiseks Kangrusöödi maaüksusele Hagudi aleviku idaosas. Planeeringulahendus järgib Rapla valla üldplaneeringut.

Kehtestatud detailplaneeringu materjalid (.pdf):

► Seletuskiri

► Põhijoonis

► Tehnovarustus