KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kalda, Sulupere

Rapla Vallavolikogu 23.11.2006 otsusega nr 70 kehtestati Kalda kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringut on projekteerimistingimustega täpsustatud Käbi tee 2, Käbi tee 4 ja Käbi tee 5 maaüksuste osas. 

► Seletuskiri (.pdf)

► Põhijoonis  (.dwg)