KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Juuru aleviku kultuuri- ja spordipark

Juuru aleviku kultuuri- ja spordipargi detailplaneering on koostatud järgmisetel eesmärkidel:

- riigi omandis maa munitsipaalomandisse taotlemine

- Juuru kultuuripargi maaüksuse moodustamine

- Juuru spordipargi maaüksuse moodustamine

- ehitusõiguse määramine maaüksusel

- taristu, haljastuse ja heakorrapõhimõtete määratlemine.

 

► Seletuskiri

► Põhijoonis (.pdf)

► Põhijoonis (.dwg)