KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Jõe tn 51, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 23. novembri 2006 otsusega kehtestati Rapla linnas Jõe tn 51 detailplaneering. Detailplaneeringuga sätestati arendustingimused seitsme elamukrundi arendamiseks. Viiele krundile on kavandatud üksikelamu ja kahele suuremale neljapereelamu püsitamine.

► seletuskiri (3 MB .pdf)

► põhijoonise väljavõte (2 MB .pdf)