KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Järlepa keskuse

Järlepa keskuse detailplaneering kehtestati Juuru Vallavolikogu 25. novembri 2010 otsusega nr 79. Planeeringu eesmärk on Järlepa küla keskuse maakasutuse ja ehitusõiguse määramine ning liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine.

Detailplaneering on osaliselt kehtetuks tunnistatud 27.06.2013.

► Seletuskiri (2MB .pdf)

► Tugiplaan (.dwg)

► Põhijoonis (.dwg)