KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Jänese, Väljataguse

Rapla Vallavolikogu 24.04.2014 otsusega nr 17 kehtestati Väljataguse külas Jänese maaüksuse (katastritunnus 66904:003:0197) üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on ühe väikeelamumaa kinnistu moodustamine olemasoleva maatulundusmaa kinnistu jagamisega ning väikeelamu ehitusõiguse andmine.

► Detailplaneeringu kaust (ca 12 MB .pdf)