KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Hellenurmed, Sulupere

Rapla Vallavolikogu 29. märtsi 2007 otsusega nr 27 kehtestati Sulupere külas Helle, Hellenurme, Hellenurme I, Hellenurme II kinnistute detailplaneering väikeelamuala moodustamise eesmärgiga. 

► Seletuskiri (4 MB .pdf)

► Põhijoonis (1 MB .pdf)