PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED 

Projekteerimistingimuste andmiseks või projekteerimistingimuste andmisest keeldumiseks läbiviidud avatud menetlused alates 2016: