26.01.23
Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. jaanuaril 2023 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla spaakeskuse lõppdokumendi tutvustamine (informatsiooni esitaja abivallavanem Rain Terras; Via Blanca OÜ juhatuse liige Gerly Koitla, Tarmo Bachmann)
2. Rapla Keskraamatukogu arengukava 2023-2027 kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus; keskraamatukogu direktor Õie Paaslepp)
3. Rapla valla jäätmehoolduseeskiri II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/keskkonnaspetsialist Liis Lillemets)
4. Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine I lugemine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit/Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra)
5. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2023-2026 heakskiitmine I lugemine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit/Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra)
6. Rahaliste vahendite tagamine investeeringute teostamiseks /Rapla linna Aasa tänava ja Mahlamäe tänava rekonstrueerimine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallavanem Gert Villard)
7. Rahalise kohustuse võtmine (eelnõu esitaja vallavalitsus/finantsjuht Küllike Orul)
8. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega /Keskkooli tn 2a, Rapla linn, Utilitas/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
9. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega /Vigala jõgi L2 ja Kooli tn 4, Rapla linn, Utilitas/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
10. Kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Rapla valla kasuks /Kaiu alevik, Kasvandu tee 14/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
11. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja vallavara võõrandamine otsustuskorras /Kaiu alevik, Keskuse tn 1/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorraldusspetsialist Tiit Olju)
12. Detailplaneeringu algatamine /Ülejõe küla, Kokre/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly- Marko Järvela
13. Rapla Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 määruse nr 2 „Toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad" muutmine (eelnõu esitaja vallavalitsus/sotsiaaltöö peaspetsilist Anne-Ly Pedaja)
14. Vallavalitsuse täiendava liikme kinnitamine /Toomas Nael/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallavanem Gert Villard)
15. Rahvakohtunikukandidaatide valimine /2023/ (volikogu esimees Kalle Toomet)
16. Jaoskonnakomisjonide moodustamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallasekretär Ülle Eesik-Pärn)
17. Revisjonikomisjoni 2022. a kokkuvõte (ettekandja komisjoni esimees Alar Mutli)

Päevakorra eelnõud siin

26. jaanuari istungi ülekanne:


 

22. detsembri istungi ülekanne:

24.novembri istungi ülekanne:

 

27. oktoobri istung

 

29. septembri istung

25. augusti istung

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. septembril 2022 algusega kell 9.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra; finantsjuht Küllike Orul)
2. Rapla valla Juuru osavalla ja Kaiu osavalla tegevuse lõpetamine (eelnõu esitaja kogukonnakomisjon/ komisjoni esimees Anne Kalf)
3. Rapla valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise algatamine /6692103 Bussijaama kõnnitee/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/abivallavanem Triin Matsalu)
4. Erateede avalikuks kasutamiseks määramata jätmine (eelnõu esitaja vallavalitsus/piirkonna koordinaator Anne Leht)
5. Detailplaneeringu algatamine /Juula küla, Vanatammsalu/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
6. Detailplaneeringu kehtestamine /Mahlamäe tn 10/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
7. Projekteerimistingimuste andmine /Purila küla, Härgla tee 6/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/ vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
8. Projekteerimistingimuste andmine /Valtu küla, Juliuse 4/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
9. Projekteerimistingimuste andmine /Kodila küla, Palamulla tee 22/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/ vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
10. Projekteerimistingimuste andmine /Juuru alevik, Side tn garaažid/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
11. Volituste andmine vallavalitsusele planeerimisseadusest tulenevate ülesannete täitmiseks (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallasekretär Ülle Eesik-Pärn; vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
12. Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuse nr 75 "Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Inna Tamm)
13. Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuse nr 72 "Rapla Vallavolikogu kogukonnakomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja kogukonnakomisjoni esimees Anne Kalf)
14. Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuse nr 70 "Rapla Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja eelarve- ja arengukomisjoni esimees Ain Täpsi)

Päevakorra eelnõud siin 

 

 

Kuupäev Istungi päevakord Otseülekande salvestus Istungi protokoll
25.08.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
21.06.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
26.05.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
28.04.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
31.03.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
23.02.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
27.01.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
16.12.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
02.12.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
25.11.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
18.11.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
11.11.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
23.09.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
26.08.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
21.06.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
27.05.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
29.04.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
25.03.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
25.02.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
28.01.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
21.12.2020 Päevakord Salvestus Protokoll