Rapla Muusikakool

Rapla vald kavandab uut muusikakooli hoonet. 1971. aastal Rapla Laste Muusikakoolina asutatud muusikakool töötab alates 2004. aastast endisest kontorihoonest kohandatud ruumides Rapla linnas Sauna tn 12 maaüksusel. Hoone on nüüdseks lootusetult amortiseerunud, kuid asukoht Rapla keskosa vahetus naabruses on muusikakoolile sobiv. Läheduses paikneb teisigi haridusasutusi. Alustatud on uue muusikakooli hoone kavandamisega olemasoleva hoone vahetusse naabrusesse. Ehitusõiguse sätestamiseks kehtestati detailplaneering. 

► Rapla muusikakooli detailplaneering

Muusikakooli hoonest on valminud arhitektuurne eskiis ja eelprojekt. Sõlmitud on leping põhi- ja tööprojekti koostamiseks.

pilt_1

pilt_2

► Eelprojekti arhitektuurne osa 3MB .pdf (autor arhitekt Peeter Varrak, Hirvesoo Arhitektibüroo) 

► Eelprojekt 15 MB .asice