« Tagasi

Rapla Hooldekeskus

Rapla Hooldekeskus töötab praegu Rapla linnas Kuusiku tee 5 asuvas 1985. aastal valminud hoones. Asutuse filiaalideks on "Vahtra" tugikeskus, Alu Sotsiaalmaja ning Alu Tugikeskus. Rapla Vallavolikogu on otsustanud luua kaasaegse sotsiaalteenuste keskkonna ning rajada Rapla Hooldekeskusele uue hoone Rapla linnas Alu tee 1b ja Alu tee 3 kinnistutel Rapla haigla vahetus naabruses. Uue rajatava Rapla Hooldekeskuse põhieesmärgiks saab olema mitmekesiste kvaliteetsete sotsiaalteenute osutamine erineva toimetulekuvõimega sotsiaalteenuseid vajavale eakale või erivajadusega inimesele. Uus hooldekeskus hakkab pakkuma kaasaegset ja väärikat elukeskkonda, turvalisust ja kindlusetunnet, individuaalset hooldust ning arvestab igati teenuse saaja vajadusi. Kavandatav hooldekeskus peaks kujunema Rapla kui tõmbekeskuse kõige kvaliteetsemaid sotsiaalteenuseid pakkuvaks asutuseks.

Rapla Hooldekeskuse hoone rajamiseks vajalike eelduste loomiseks ja ehitusõiguse määratlemiseks koostati piirkonna detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise ajal peeti läbirääkimisi Sihtasutusega Raplamaa Haigla, Raplamaa Omavalitsuste Liidu ja piirkonna kinnistuomanikega ning kaaluti erinevaid planeeringulahendusi ning koostati kavandatavast hoonest ruumilise lahenduse eskiise. Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavolikogu 29.09.2016 otsusega nr 46.

 

► Rapla Hooldekeskuse detailplaneering

 

Hoone eskiislahendused:

► 1. variant

► 2. variant

► 3. variant

 

► Kavandatava hooldekeskuse hoone esialgne ruumiprogramm