Saadi ülevaade rändnäituse „Kodukoha kompass" analüüsitulemustest ja Rapla elanike tagasisidest. Kinnitati Hagudi Põhikooli arengukava 2022 – 2024. Viidi läbi Rapla valla arengukava...

Kokkuvõte 26. mai vallavolikogu istungist

Saadi ülevaade rändnäituse „Kodukoha kompass" analüüsitulemustest ja Rapla elanike tagasisidest. Kinnitati Hagudi Põhikooli arengukava 2022 – 2024. Viidi läbi Rapla valla arengukava...

28. aprilli vallavolikogu istung peeti Rapla vallamaja teise korruse saalis. Kehtestati Rapla linnas Lepa tn 4a detailplaneering. Seati AS Utilitas Eesti kasuks isiklik kasutusõigus...

Kokkuvõte vallavolikogu aprillikuu istungist

28. aprilli vallavolikogu istung peeti Rapla vallamaja teise korruse saalis. Kehtestati Rapla linnas Lepa tn 4a detailplaneering. Seati AS Utilitas Eesti kasuks isiklik kasutusõigus...

Rapla Vallavolikogu 31. märtsi istung peeti vallamajas. Võeti vastu Rapla valla 2022. aasta eelarve. Kinnitati Rapla valla teehoiukava aastateks 2022 – 2025. Kinnitati Rapla valla...

Ülekanne ja kokkuvõte vallavolikogu istungist

Rapla Vallavolikogu 31. märtsi istung peeti vallamajas. Võeti vastu Rapla valla 2022. aasta eelarve. Kinnitati Rapla valla teehoiukava aastateks 2022 – 2025. Kinnitati Rapla valla...

Viidi läbi esimene lugemine Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamiseks aastatel 2022-2034. Kiideti heaks Raplamaa arengustrateegia tegevuskava aastateks 2022...

Kokkuvõte 23. veebruari vallavolikogu istungist

Viidi läbi esimene lugemine Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamiseks aastatel 2022-2034. Kiideti heaks Raplamaa arengustrateegia tegevuskava aastateks 2022...

27. jaanuari vallavolikogu istung peeti Rapla Kultuurikeskuses. Esimest korda osales istungil selle koosseisu asendusliikmena Tarmo Lukk. Saadi ülevaade Rapla vallas asuvatest RMK...

Kokkuvõte volikogu 27.01 istungist

27. jaanuari vallavolikogu istung peeti Rapla Kultuurikeskuses. Esimest korda osales istungil selle koosseisu asendusliikmena Tarmo Lukk. Saadi ülevaade Rapla vallas asuvatest RMK...

Rapla Vallavolikogu erakorraline istung toimus 16. detsembril 2021 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis. Istungi alguses võeti päevakorrast välja punkt lisatasu js täiendava hüvitise...

Kokkuvõte vallavolikogu 16. detsembri erakorralisest istungist

Rapla Vallavolikogu erakorraline istung toimus 16. detsembril 2021 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis. Istungi alguses võeti päevakorrast välja punkt lisatasu js täiendava hüvitise...

2. detsembri istung peeti Rapla Kultuurikeskuse saalis. Esimest korda osales istungil Mikk Virki, kes asus volikogusse eelmisel istungil vallavanemaks valitud Gert Villardi asendusliikmena. ...

Kokkuvõte Rapla Vallavolikogu 2. detsembri erakorralisest istungist

2. detsembri istung peeti Rapla Kultuurikeskuse saalis. Esimest korda osales istungil Mikk Virki, kes asus volikogusse eelmisel istungil vallavanemaks valitud Gert Villardi asendusliikmena. ...

Pildil: Rapla vallavanemaks valiti Gert Villard. Rapla Vallavolikogu 25. novembri istung peeti Rapla Kultuurikeskuses. Istungi alguses hääletati päevakorrast välja punktid esindajate...

Kokkuvõte 25. novembri volikogu istungist

Pildil: Rapla vallavanemaks valiti Gert Villard. Rapla Vallavolikogu 25. novembri istung peeti Rapla Kultuurikeskuses. Istungi alguses hääletati päevakorrast välja punktid esindajate...

Rapla Vallavolikogu II koosseisu esimene istung toimus 18. novembril Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis. Kalle Toomet valiti 17 poolthäälega Rapla Vallavolikogu esimeheks. Vallavolikogu...

Kokkuvõte Rapla Vallavolikogu II koosseisu esimesest istungist

Rapla Vallavolikogu II koosseisu esimene istung toimus 18. novembril Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis. Kalle Toomet valiti 17 poolthäälega Rapla Vallavolikogu esimeheks. Vallavolikogu...

Rapla Vallavolikogu erakorraline istung peeti 11. novembril 2021 veebikeskkonnas Zoom. Võeti vastu muusikakooli detailplaneering. Avalik väljapanek korraldatakse valla veebilehel ja Rapla...

Kokkuvõte vallavolikogu 11. novembri erakorralisest istungist

Rapla Vallavolikogu erakorraline istung peeti 11. novembril 2021 veebikeskkonnas Zoom. Võeti vastu muusikakooli detailplaneering. Avalik väljapanek korraldatakse valla veebilehel ja Rapla...

17. oktoobril toimusid kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Valimiskomisjon saab valimistulemused kinnitada pärast seda, kui Riigikohus on teinud otsused kaebuste kohta, mis on...

Vallavolikogu erakorraline istung

17. oktoobril toimusid kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Valimiskomisjon saab valimistulemused kinnitada pärast seda, kui Riigikohus on teinud otsused kaebuste kohta, mis on...

Rapla Vallavolikogu 23. septembri istung peeti Voore puhkekeskuse konverentsisaalis. Kehtestati Valtu külas Aroonia detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on äri- ja tootmistegevuse...

Vallavolikogu 23. septembri istungi kokkuvõte

Rapla Vallavolikogu 23. septembri istung peeti Voore puhkekeskuse konverentsisaalis. Kehtestati Valtu külas Aroonia detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on äri- ja tootmistegevuse...

Vallavolikogu 28. jaanuari 2021 istung toimus veebikeskkonnas Zoom. Istungit sai jälgida valla Facebookis ning veebilehel. Kokkuvõte istungist: Kinnitati Rapla valla tervisedenduse...

Kokkuvõte volikogu istungist

Vallavolikogu 28. jaanuari 2021 istung toimus veebikeskkonnas Zoom. Istungit sai jälgida valla Facebookis ning veebilehel. Kokkuvõte istungist: Kinnitati Rapla valla tervisedenduse...

Viidi läbi Raplamaa arengukava tegevuskava 2021-2024 I lugemine. Algatati Tuti külas Saare detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused kahe üksikelamu püstitamiseks. Algatati Rapla...

29. oktoobri volikogu istungil

Viidi läbi Raplamaa arengukava tegevuskava 2021-2024 I lugemine. Algatati Tuti külas Saare detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused kahe üksikelamu püstitamiseks. Algatati Rapla...

Rapla Vallavolikogu istung peeti 24. septembril 2020 Rapla Kesklinna Kooli  auditooriumis. Rail Baltic Estonia OÜ projektijuhid Rauno Lee ja Arto Lille andsid ülevaate Rail Baltica Rapla...

Septembri vallavolikogu istungil

Rapla Vallavolikogu istung peeti 24. septembril 2020 Rapla Kesklinna Kooli  auditooriumis. Rail Baltic Estonia OÜ projektijuhid Rauno Lee ja Arto Lille andsid ülevaate Rail Baltica Rapla...

Rapla Vallavolikogu 28. mai kinnine istung viidi läbi veebikeskkonnas Microsoft Teams. Kinnitati Kaiu Lasteaia Triinutare ja Rapla Lasteaia Päkapikk arengukavad aastateks 2020 - 2022. ...

Rapla Vallavolikogu 28. mai istungil

Rapla Vallavolikogu 28. mai kinnine istung viidi läbi veebikeskkonnas Microsoft Teams. Kinnitati Kaiu Lasteaia Triinutare ja Rapla Lasteaia Päkapikk arengukavad aastateks 2020 - 2022. ...

Seoses eriolukorraga kuulutati vallavolikogu istung kinniseks ja päevakorrapunkte hääletati elektrooniliselt. Otsustati tagada maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme I voorus...

26. märtsi vallavolikogu istungil

Seoses eriolukorraga kuulutati vallavolikogu istung kinniseks ja päevakorrapunkte hääletati elektrooniliselt. Otsustati tagada maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme I voorus...

Kinnitati Rapla Vesiroosi Kooli arengukava aastateks 2020–2023. Otsustati võõrandada suunatud kirjaliku enampakkumise korras Rapla vallale kuuluv 1/32 kaasomandis olevast Kaiu alevikus...

27. veebruaril Rapla Vallavolikogu istungil

Kinnitati Rapla Vesiroosi Kooli arengukava aastateks 2020–2023. Otsustati võõrandada suunatud kirjaliku enampakkumise korras Rapla vallale kuuluv 1/32 kaasomandis olevast Kaiu alevikus...

Kiideti heaks Raplamaa arengustrateegia tegevuskava aastateks 2020-2023. Otsustati koormata AS Hoolekandeteenused kasuks hoonestusõigusega Rapla vallale kuuluv Uuskülas asuv  kinnistu...

30. jaanuari vallavolikogu istungil

Kiideti heaks Raplamaa arengustrateegia tegevuskava aastateks 2020-2023. Otsustati koormata AS Hoolekandeteenused kasuks hoonestusõigusega Rapla vallale kuuluv Uuskülas asuv  kinnistu...

Otsustati koormata hoonestusõigusega MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus kasuks Rapla vallale kuuluv Mäepere jäätmejaama kinnistu. Algatati Rapla linnas Liiva tn 2 detailplaneering eesmärgiga...

19. detsembri vallavolikogu istungil

Otsustati koormata hoonestusõigusega MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus kasuks Rapla vallale kuuluv Mäepere jäätmejaama kinnistu. Algatati Rapla linnas Liiva tn 2 detailplaneering eesmärgiga...

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019, algusega kell 17.00 Rapla vallamaja saalis. PÄEVAKORD: 1. Kinnistu koormamine hoonestusõigusega /Mäepere...

Aasta viimase vallavolikogu istungi päevakord sai paika

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019, algusega kell 17.00 Rapla vallamaja saalis. PÄEVAKORD: 1. Kinnistu koormamine hoonestusõigusega /Mäepere...

Anti luba Altamaa OÜle  Rapla vallas asuva Alta kinnistu omandamiseks. Kui kinnistu kõlvikkoosseisus on üle 10 ha metsamaad ning Altamaa OÜ ei ole tegelenud Eestis vähemalt kolm viimast...

28. novembri vallavolikogu istungil

Anti luba Altamaa OÜle  Rapla vallas asuva Alta kinnistu omandamiseks. Kui kinnistu kõlvikkoosseisus on üle 10 ha metsamaad ning Altamaa OÜ ei ole tegelenud Eestis vähemalt kolm viimast...

Kinnitati Juuru Eduard Vilde Kooli arengukava 2019–2022. Kinnitati Rapla Keskraamatukogu põhimäärus. Võeti vastu Rapla Keskraamatukogu kasutamise eeskiri. Rapla valla 2020. a...

31. oktoobri vallavolikogu istungil

Kinnitati Juuru Eduard Vilde Kooli arengukava 2019–2022. Kinnitati Rapla Keskraamatukogu põhimäärus. Võeti vastu Rapla Keskraamatukogu kasutamise eeskiri. Rapla valla 2020. a...

Tunnistati kehtetuks Kaiu Vallavolikogu määrus „Kaiu Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitamine", kuna kogu Rapla valla territooriumil on üks teeninduspiirkond. Kehtestati Rapla valla era- ja...

26. septembri vallavolikogu istungil

Tunnistati kehtetuks Kaiu Vallavolikogu määrus „Kaiu Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitamine", kuna kogu Rapla valla territooriumil on üks teeninduspiirkond. Kehtestati Rapla valla era- ja...

Otsustati lõpetada Rapla Vallavalitsuse hallatava asutuse Kabala Spordimaja iseseisev tegevus  2019. aasta 31. augustil, kuna spordimaja haldamine iseseisva üksusena ei ole otstarbekas....

29. augusti vallavolikogu istungil

Otsustati lõpetada Rapla Vallavalitsuse hallatava asutuse Kabala Spordimaja iseseisev tegevus  2019. aasta 31. augustil, kuna spordimaja haldamine iseseisva üksusena ei ole otstarbekas....

• Kinnitati Kabala Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2019–2021. • Kinnitati Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastateks 2019-2021. • Kehtestati Rapla Lasteaia Kelluke...

27. juuni vallavolikogu istungil

• Kinnitati Kabala Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2019–2021. • Kinnitati Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastateks 2019-2021. • Kehtestati Rapla Lasteaia Kelluke...

13. mail toimunud Rapla Vallavolikogu erakorralise istungi päevakorras oli kaks punkti: Rapla Vallavolikogu esimehe valimine ning volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimehe ja aseesimehe...

Vallavolikogu erakorralisel istungil

13. mail toimunud Rapla Vallavolikogu erakorralise istungi päevakorras oli kaks punkti: Rapla Vallavolikogu esimehe valimine ning volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimehe ja aseesimehe...

Kinnitati Rapla Hooldekeskuse põhimäärus. Otsustati liita üheks asutuseks 2020. aasta 1. jaanuarist Rapla Keskraamatukogu ning Kaiu, Kuimetsa, Vahastu, Juuru, Järlepa, Raikküla, Purku...

Vallavolikogu 25. aprilli istungil

Kinnitati Rapla Hooldekeskuse põhimäärus. Otsustati liita üheks asutuseks 2020. aasta 1. jaanuarist Rapla Keskraamatukogu ning Kaiu, Kuimetsa, Vahastu, Juuru, Järlepa, Raikküla, Purku...

Kinnitati Rapla Kesklinna Kooli arengukava aastateks 2019–2022. Kinnitati Kaiu Põhikooli arengukava aastateks 2019–2023. Seoses Rapla Lasteaia Päkapikk Rapla linnas asuva hoone...

Vallavolikogu 28. märtsi istungil

Kinnitati Rapla Kesklinna Kooli arengukava aastateks 2019–2022. Kinnitati Kaiu Põhikooli arengukava aastateks 2019–2023. Seoses Rapla Lasteaia Päkapikk Rapla linnas asuva hoone...

Kinnitati Rapla Vallavalitsuse kui täitevorgani koosseis seitsmeliikmelisena. Vallavalitsuse koosseisu kuuluvad: vallavanem, abivallavanem (majandusvaldkond),  abivallavanem (haridus-,...

14. märtsi vallavolikogu erakorralisel istungil

Kinnitati Rapla Vallavalitsuse kui täitevorgani koosseis seitsmeliikmelisena. Vallavalitsuse koosseisu kuuluvad: vallavanem, abivallavanem (majandusvaldkond),  abivallavanem (haridus-,...

Näitan: 1-30
Elemente lehe kohta 30
of 2