« Tagasi

Ühinguid ootab äriregistriga seoses ees mitmeid muudatusi

JUSTIITSMINISTEERIUM
13. aprill 2022


Ühingute tegevust puudutav seadusandlus läbis justiitsministeeriumi juhtimisel süsteemse ja sisulise analüüsi ning täiesti uus, äriregistri seadus kiideti täna Riigikogus heaks.

Alates 1. veebruarist 2023 hakkavad kõikidele registris olevatele ettevõtetele ja mittetulundusühingutele kehtima ühtsed reeglid. Samas säilitab ühtne register erinevate organisatsioonide eripäradest tulenevad võimalused.

Justiitsminister Maris Lauri sõnul on uue seaduse põhieesmärk e-äriregistris ettevõtjatele uute võimaluste loomine ja aruandlusdistsipliini parandamine.
„Pikaaegne ja kasvav probleem on aastaaruannete mitte esitamine või nende esitamisega hilinemine. Aruandlus võimaldab hinnata ettevõtte elujõulisust nii partneritel kui ka võlausaldajatel," rõhutas justiitsminister.
„Valdav enamus, ligikaudu 60% kohustatutest, esitab aruande igal aastal õigeaegselt. 20% esitab selle hilinemisega aga 20% jätab sootuks esitamata. Aruande süstemaatilist esitamata jätmist ei saa aktsepteerida. See on meie ettevõtluskeskkonna usaldusväärsuse küsimus," lisas Lauri.
Seadus annab registripidajale uued vahendid aruandlusdistsipliini parandamiseks. Näiteks tekib registripidajal võimalus teha e-äriregistrisse märge selle kohta, kui ettevõttega seotud füüsilisel isikul on rohkelt äriregistriga seotud trahve või esineb raskusi nendega kontakteerumisel. See peaks kasutajatele andma hoiatavat infot probleemsete juriidiliste isikutega seotud füüsiliste isikute kohta.

Samuti lisandub võimalus trahvida aruande esitamata jätmise eest sellise osaühingu enamus- või ainuosanikke, kus juhatus puudub ning juhul kui juriidiline isik ei esita tähtaja jooksul majandusaasta aruannet, võib teatud juhtudel selle juriidilise isiku registrist senisest kiiremini kustutada.

Muudatus, mille kohaselt hakatakse osaühingu osanike nimekirja pidama äriregistris, jõustub 1. septembril 2023.  See suurendab õiguskindlust tehingutes osaühingu osadega ja võimaldab osa heauskset omandamist.

Täiesti uus tehniline lahendus luuakse e-äriregistri juurde 1.märtsist 2024 selleks, et ettevõtjal oleks võimalik broneerida ärinime ja taotleda kindlal kuupäeval kande tegemist. „Anname võimaluse broneerida ärinime kuueks kuuks, et oleks paremini võimalik äriühingu asutamist ette valmistada ja sobiv ärinimi oleks olemas äriregistrile avaldust esitades," tõi Lauri näite.

 

Pilt Justiitsministeeriumi lehelt.