« Tagasi

Sinu võistkond on saavutanud üleriigilistel võistlustel hea tulemuse – kandideeri valla 2022. aasta esindusvõistkonnaks!

Valla esindusvõistkonnaks nimetamise aluseks on eelkõige tulemuste saavutamine vähemalt
üleriigilistel võistlustel.

Taotlus esindusvõistkonna nimetamiseks esitatakse hiljemalt 1. mail, arvates jooksva kalendriaasta eelarve kinnitamisest.

Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
1) taotleja andmed (nimi, kontaktandmed);
2) esindusvõistkonnaks nimetatava kandidaadi andmed (kandidaadi nimi, spordiala, kandidaadile
esitatavatele kriteeriumitele vastavuse kinnitus).

Taotlusi menetleb vallavalitsus.

Esindusvõistkonna nimetab kuni üheks aastaks vallavolikogu. Esindusvõistkonnaks ei
nimetata võistkonda, kellele esindusvõistkonna toetuse maksmine ei ole lõppenud. Toetuse suurus
määratakse vallavolikogu otsusega. Toetuse võib määrata kuni kolmeks aastaks.

Esindusvõistkonnaks ei nimetata ühest spordiklubist rohkem kui üks võistkond.