« Tagasi

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate
kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.05.2022. Täpsemat
informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Rapla vallast on  enampakkumisel Kõrgu külas asuv Kärneri katastriüksus ning Pirgu külas asuv Liivanõue katastriüksus.