« Tagasi

Rapla valla Aasta Küla ja Aasta Sädeinimene 2021

Rapla Vallavalitsus ja Rapla Valla Külade Ühendus ootavad 5. juuniks 2022 ettepanekuid
Rapla valla Aasta Küla ja Aasta Sädeinimese tunnustamiseks.

TUNNUSTAMISE ETTEPANEK PEAB SISALDAMA:

  • Aasta Sädeinimese nimi ja elukoht või AASTA KÜLA nimi
  • Tunnustamise põhjendus
  • Nominendi esitaja nimi, kontaktandmed, kuupäev, allkiri

Kirjalik ettepanek koos pildimaterjaliga palume saata e-postile
raplavallakyladeyhendus@gmail.com

Tunnustamine toimub Rapla valla külade tänuõhtul.

AASTA KÜLA nominendile esitatavad nõuded:
-  külakogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö on eriliselt nähtav vähemalt kahe viimase aasta jooksul
-  külaarenduslike projektide/initsiatiivide edukas algatamine ja elluviimine
-   koostöö kohaliku omavalitsusega, piirkonna ettevõtjate ja organisatsioonidega
-  avatus ja tuntus maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil

AASTA SÄDEINIMESE nominendile esitatavad nõuded:
-  isik on tuntud, autoriteetne ja aktiivne oma kodukohas ja maakondlikul või üleriigilisel tasandil
-  on külaarenduslike projektide/initsiatiivide edukas algataja ja elluviija
-  tegutseb aktiivselt külaliikumises nii vabariiklikul, maakondlikul kui ka kohalikul tasandil ning teeb  koostööd omavalitsusega