Raamatukogude aasta

12. jaanuaril saab avalöögi RAAMATUKOGUDE teema-aasta, mis jaguneb neljale fookusele ja  jaotub kolme kuu kaupa järgnevalt: raamatukogu kui kirjandus- ja kultuurikeskus, raamatukogu kui kogukonnakeskus, raamatukogu ratastel ja tuleviku raamatukogu. Raamatukogude aastal osaleb Eestis üle 800 raamatukogu.

Rapla Keskraamatukogus ja haruraamatukogudes jätkuvad traditsioonilised kirjandus- ning kultuuriüritused. Kohapealse huvi korral kutsume raamatuid tutvustama kirjanikke. Seame suurema rõhuasetuse kodulootööle. Oma plaanidest jagame jookvalt infot veebis, raamatukogudes kohapeal ja eelneva pikema kokkuleppe korral ajalehes. Suvekuudele oleme planeerinud traditsioonilised luulelõunad ja bussiekskursiooni „Kirjanduslik Raplamaa".

Teel tuleviku raamatukokku püüame täita koostöös vallavalitsusega ette võetud projektidega. Käesoleval aastal valmib Kaiu uus raamatukoguhoone, mis saab kaasaegsema sisustuse. Rapla Keskraamatukogus avatakse  2022. aastal Raplamaa mälukeskus,  hoone on renoveerimise ootel.

Hea lugeja, raamatukogude aasta puhul on kogu 2022. aasta Raplamaa raamatukogudes VIIVISEVABA!  Raamatuid ootame aga ikka tähtaegselt tagasi. 

Õie Paaslepp