Pürotehnika nõuab ettevaatlikkust

Jõulud, aastavahetus ja teised pidustused, kus kasutatakse pürotehnilisi tooteid, pakuvad meile palju värvikaid elamusi ja jätavad mälusse eredaid hetki. Kuid arvestada tuleb sellega, et kõik pürotehnilised tooted, kaasa arvatud elamute siseruumides kasutatavad pürotehnilised vahendid (säraküünlad, vulkaanküünal), võivad kujutada endast ohtu. Kõiki pürotehnilisi tooteid peab käsitsema ettevaatlikkusega ja kindlasti peab lastel puuduma nendele järelvalveta ligipääs.

Vaatamata iga-aastastele ohutushoiatustele lõpevad ilutulestikuga pidustused jätkuvalt paljudele inimestele, sealhulgas väikestele lastele, valusate vigastustega. Väga tähtis on, et täiskasvanud näitaksid õiget eeskuju lastele ja noortele pürotehnika kasutamisel järgides kõiki ohutusnõudeid ning konkreetse toote kasutusjuhendit.

Häirekeskuse statistika näitab, et kolme viimase aasta jooksul on tehtud 747 hädaabikõne seoses pürotehnika õnnetustega. Neist 60 korral oli tegemist käte- ja/või näovigastustega toote käes plahvatamise tagajärjel. Lähiminevikust võib välja tuua järgmised tõsisemad õnnetusjuhtumid:

 • 2018. aasta sügisel said Põhja-Pärnumaa vallas käes plahvatanud ilutulestikuraketi tõttu viga kaks poissi. Noortel olid käe- ja näotraumad, ühe poisi vigastused olid nii tõsised, et  Pärnu haigla erakorralise meditsiini osakond otsustas saata ta ravile Tallinna haiglasse.
 • 2018/2019 aastavahetusel sai Narvas ilutulestiku raketiga näovigastusi 12-aastane poiss.
 • 2019. aasta 1. jaanuaril, põhjustas hooletult lastud signaalrakett tulekahju, milles hävis ühe pere elutöö -  Nurmiko aianduskeskus Harjumaa. Lisaks sama aasta esimesel tunnil said operatiivteenistused teate  põlevast sõiduautost. Tuli sai alguse ilutulestikupatareist, mille oli külaelanik asetanud plastikust prügikastikaanele, et toode prügikasti sisu ei süütaks.  Tuline patareikest põletas kaanest läbi ning prügi süttis põlema, mille tagajärjel süttis omakorda sõiduauto. Sõiduauto hävis.

Selleks, et tulevased pidustused kulgeksid ohutult, et Uus Aasta algaks õnnelikult ja vigastusteta, siis pürotehnika käitlemisel veendu, et:

 • Pürotehnilised tooted oleksid soetatud ainult selleks vastavat luba omavast müügikohast. Mitte hankida tooteid „mustalt turult"
 • Ilutulestiku kasutamiseks on valitud õige aeg ja koht. Arvestama peab  ilmastikuolude, toote kasutamise ohutu kaugusega inimestest, loomadest, hoonetest ja sõidukitest ning öörahu ajaga.
 • Ilutulestiku patarei toesta vältimaks patarei ümberminekut maapinnal kiviplokkide, liivakottide vms mittepõleva materjaliga
 • Raketid, mis omavad stabilisaatoreid (pikk pulk või varras raketi küljes) pole mitte mingil juhul maasse torkamiseks. Parim viis on neid lasta kindlalt maasse löödud toru sees
 • Ilutulestiku laskmisel olgu ohutu kaugus inimestest vähemalt 30 meetrit. Kindlasti lugeda tähelepanelikult eelnevalt kasutusjuhendit, sealt võib selguda, et vaja on suuremat ohutuskaugust
 • Jälgi, et tuul ei kannaks ilutulestikku hoonete poole (rõdud, katused, aknad)
 • Ära paigalda ilutulestikupatareid elektriliinide ja suurte puude alla
 • Ära kummardu kunagi  ilutulestikuraketi või -patarei kohale
 • Kui ilutulestiku seade peale süütamist ei rakendu, siis ära lähene sellele. Oota vähemalt 20 minutit! Praak ilutulestik tuleb tagastada müüjale, selle ohutustamiseks võib ilutulestiku toote asetada vette
 • Üheskoos ilutulestikku korraldades, valige endi seast üks, kes süütab järjekorras kõik ilutulestiku patareid. Arvestama peab asjaoluga, et süütaja peab samuti viibima ohutus kauguses ajal, mil patarei töötab
 • Ilutulestikku tohib käidelda ainult kaines olekus ja vähemalt 18-aastane isik
 • Tungivalt soovituslik on kasutada süütajal kaitseprille
 • Peale ilutulestiku korraldamist ära kiirusta patareile lähenemisega. Lase selle jäänustel maapinnal täielikult kustuda ja jahtuda. Korja kokku ilutulestikust alles jäänud prügi. Kindlasti ära viska jäätmeid loodusesse

Kas sa teadsid, et..
..säraküünlad kujutavad endast täpselt samasugust ohtu nagu ilutulestik. Säraküünla põlemistemperatuur ulatub kuni 1100 °C. See on piisavalt suur kuumus, et sulatada mõningaid metalle. Vääral kasutamisel võivad ka säraküünlad põhjustada põletushaavu.

..laeva ohutusvarustuses kasutatava punase signaalraketi ja muu sarnase värvusega raketi kasutamine merel ning rannikul ohuolukorrata on keelatud.

Lääne päästekeskus soovib kõigile ilusat pühadeaega ja turvalist aastavahetust.