Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine

Rapla Vallavalitsus osaleb koos kaheksa teise omavalitsusega (Elva Vallavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Järva Vallavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Saaremaa Vallavalitsus ja Toila Vallavalitsus) pilootprojektis „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides".

Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Innove ja Fontesega on alustanud pilootprojekti ellu viimisega.  Projekti eesmärk on haldusreformi järgselt ühinenud omavalitsuste toetamine ning kus vajadus, seal õpetajaametist kui tervikust ja õpetajate kompetentsimudelist lähtuvate töö- ja palgakorralduse põhimõtete väljatöötamine kõikides konkreetse KOVi üldhariduskoolides.

Projekti elluviimise periood on märts 2019 - märts 2020, uue töö- ja palgakorralduse rakendamine toimub kohalikus omavalitsuses hiljemalt 1. septembrist 2020.a.