« Tagasi

Ootame kandidaate Rapla valla aasta ema aunimetusele

Pühade ajal on hea mõelda oma tutvusringkonna tublidele emadele ja anda meile märku, kellele võiksime sellel aastal omistada Rapla valla aasta ema aunimetuse.

Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ema ja emadust ning tunnustada naise rolli laste kasvatamisel.

Aasta ema aunimetus antakse Rapla valla kodanikule, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud mitu last ning kelle eduka töö ja ühiskondliku tegevuse kõrval on jagunud samavõrra tähelepanu, hoolt ja armastust oma perele.

Aasta ema kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja tuttavad kui asutused või organisatsioonid.

Vallavalitsus ootab 20. aprilliks kirjalikke ettepanekuid, milles on välja toodud laste arv ja ema ning peret iseloomustavad andmed. Vajalik on kandidaadi nõusolek. Ettepanekud võib saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile rapla@rapla.ee või paberkandjal Rapla vallamajja ning teenuskeskustesse.