Juurus, Valtus ja Suluperes uutele liikluspindadele ruumikuju ja kohanime määramise eelteade

Kohalik omavalitsus peab ruumiandmete seaduse kohaselt tagama lähiaadresside määramise ja nõuetele vastavuse. Lähiaadresside määramisel peab arvestama keskkonnaministri 16.06.2021 määruse nr 32 "Aadressiandmete süsteem" sätestatud nõudeid. Liikluspindadele nime määramine lihtsustab teede ja tänavate ääres olevate hoonete aadresside korrastamist.

Rapla Vallavalitsus soovib määrata uutele liikluspindadele ruumikuju ja kohanime vastavalt lisatud asendiplaanidele.

Arvamusi liikluspindade kuju ja nimede kohta ootab Rapla Vallavalitsus kuni 28. jaanuarini 2022 aadressil  rapla@rapla.ee või 79511 Rapla vald, Rapla linn, Viljandi mnt 17.

Vaata skeeme klikates allolevatele linkidele:

Sulupere küla Karukella tänav

Valtu küla Kodukaku tänav

Juuru Mõisa tee

Juuru Rahu tänav