Rapla Valla Noortevolikogul on uued juhid

25. veebruaril said Rapla Kultuurikeskuses kokku noortevolikogu noored ning alustati Rapla Valla Noortevolikogu uue juhtkonna valimistega. Esitatud kandidaatide seas tehti valik salajasel hääletusel. Uude juhtkonda kuuluvad esinaine Kristin Taru ning aseesimeesteks valiti Karl Pärtel Aasrand ning Raido Sukles. Koosolekul vaadati üle tegevuskava ning jagati ülesanded.
Tegevuskavas on plaanitud:
Küsitlus, mis aitab Noortevolikogul murekohtadele lähemale
"Teeme ära" talgute raames "Rapla Naba" otsingud
Hooldekodude külastus
Rapla Melul osalemine
Noortevolikogul tuleb tegus aasta koos paljude sündmuste ning üritustega, aga arvestades praegust eriolukorda ei saa olla kuupäevades kindel.

Küsimused Noortevolikogu esinaisele:

Milliseid murekohti näed Rapla vallas?
Ma ei näe Rapla vallas otseselt nii suuri murekohti vaid pigem asju, mida saaks paremaks muuta ning milles saaksime veel areneda. Näiteks võib välja tuua meie noorte vähese osaluse valla elu edendamises, paljudel on häid mõtteid ning põnevaid ideid, kuid kahjuks need jäävadki ainult ideedeks. Ideaalne oleks see, kui vähemalt veerand Rapla noortest osaleksid noortevolikogu töös ning jagaksid neid ideid ka laiemalt. Selle nimel ma kavatsengi töötada, et noorte tahe siin vallas midagi ära teha oleks suurem ning nad oleksid motiveeritumad osalema ka noortevolikogu töös, sest meie, noored, olemegi ju Rapla tulevik.

Kuidas näed Noortevolikogu panust Rapla valla edendamises?
Noortevolikogu mängib valla tasemelt väga suurt rolli. Meie olemegi see noortekogum, kes saab anda nõuandeid ning ettepanekuid noorte aspektist lähtuvalt. Rapla vajab iga aastaga uuendusi ning ajaga kaasas püsimine on äärmiselt oluline. Noored inimesed näevad maailma veidi uudsemalt ning saavad kujundada meie valla just selliseks, et nad tahaksid siia ka tulevikus kodu rajada ning pere luua. Kui suudame enda koosseisuga kiiresti ühise keele leida ning asjad liikuma panna, saab seda panust juba aasta pärast positiivselt hinnata.

Mis oli su lubadus saades esinaiseks?
Lubasin ning luban ka praegu, et meie ettepanekud vallale ei ole ainult noortevolikogu ettepanekud, vaid Rapla valla noorte ettepanekud. Ma ei saa kümne inimese põhjal otsustada ega märgata Rapla vallas muutmist vajavaid kohti ning sellepärast on minu jaoks oluline, et saaksin kaasata palju rohkem noori valla töösse. Luban, et minu ametiaja jooksul ilmub erinevaid küsitlusi, kus saame mõtteid erinevatest valla piirkondadest ning osaleme mitmetes projektides, et noortevolikogu töö oleks efektiivsem ning saaksime ka ise valla tasandilt midagi ära teha.

Kuidas motiveerid meeskonda koostööd tegema ja panustama?
Kuna olen ise positiivse iseloomuga ja pakatan rõõmust, siis ei lase ma meeskonnal kunagi halva tujuga koosolekul olla või millelegi käega lüüa. Loodan, et minu meeletu energia ning entusiasm on nakkav ja inimesed on motiveeritud läbima üheskoos erinevaid projekte ning avaldama aruteludes julgelt oma arvamust. Samuti on minu jaoks tähtis kuupäevadest kinni pidamine. Olen organiseeritud inimene ning sean aasta vältel erinevate dokumentide ja otsuste tähtajad juba varakult paika. Tunnen, et sellisest kontrollist ja piiridest on kasu, et saaksime kõik asjad edukalt tehtud ning meie liikmed oleksid tehtu üle uhked ja tahe midagi ära teha veelgi suurem.

Millisena näed Noortevolikogu aasta pärast?
Noortevolikogu näen ma aasta pärast kindlasti palju kõrgema ja tugevama tasemega kui praegu. Mu eesmärk ongi see noortevolikogu siin Raplas käima lükata ja juba esimese aastaga meie tuntust ja olulisust tõsta. Oleme siin, et tegusid teha, mitte lihtsalt istuda ja kord kuus kokku saada. See saab olema raske ja intensiivne töö, kuid see tulemus, mille lõpuks saavutame on seda väärt. Ideaalilähedane oleks see kui oleksime aasta pärast loonud erinevaid koostöövõimalusi mitmete teiste noortevolikogudega, meie koostöö vallaga on tihe ning oleme loonud endale selle tugeva põhja, mida läheb järgmistel aastatel vaja.

Milline on sinu jaoks ideaalne Rapla tulevik?
Ideaalsust ei ole kunagi võimalik saavutada, kuid mind teeks õnnelikuks see, kui kõik need noored, kes on õppinud või sündinud Raplas, tahaksid siia ka tulevikus tagasi tulla ja nad tuleksidki. See võiks olla koht, mis on helge, soe ja turvaline ning mis paistaks enda positiivse õhkkonna ja ühtsuse poolest välja.

Miks oled just sina õige inimene Noortevolikogu esinaiseks saamisel?
Arvan, et minu tugevad küljed selles töös on kõik need varasemad kogemused juhtimise ja korraldamise vallas (erinevad üritused Raplas nt Särin, Kaader, Vesiroosivisioon ja enda õpilasfirma direktoriks olemine), organiseeritus, positiivsus, kohati ka rangus, hea suhtlemisoskus, lai esinemiskogemus (nt olen Tre Noorteraadio saatejuht ning koostanud palju erinevaid kõnesid), seaduse poole tundmine ning erinevate dokumentide mõistmine (õpin gümnaasiumi kõrvalt Tartu Ülikooli toel õigusteadust) ning tohutult suur motivatsioon, mis mind noortevolikogu töös osaledes valdab.


Noortevolikogusse kuuluvad:
Kristin Taru
Karl Pärtel Aasrand
Raido Sukles
Dominika Pankova
Frances Fuchs
Harriet Piirmets
Ilona Saar
Juliie-Liisa Sillaste
Liis Juganson
Rasmus Arro

 

Artikkel: Dominika Pankova